Spoločnosti v priemyselnej zóne

Arcelor Mittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o

Špecializuje sa na delenie plochých oceliarskych výrobkov na pásky a tabule. Časť produkcie ide do automobilového priemyslu, pre bielu techniku a pre ostatný sortiment. Uplatňuje sa na domácom i zahraničnom trhu. Patrí k najvýznamnejším zamestnávateľom v Senici. Plocha výrobného areálu je 8 ha. Počet zamestnancov: 87

www.arcelormittal.com

 

Arcelor Mittal tailored blanks senica, s.r.o

Patrí medzi svetovú elitu výrobcov produkujúcich zvárané výlisky používané pri výrobe automobilov. Na základe skúseností v celom rozsahu technológií – predlisovanie, lineárne a nelineárne zváranie výliskov, zváranie preplátovaním spoločnosť ponúka automobilovému priemyslu komplexný rozsah riešení, prispôsobených na mieru mnohým ich aplikáciám. Plocha výrobného areálu je 4 ha. Počet zamestnancov: 59

www.arcelormittal.com/automotive/tailoredblanks

 

Arcelor Mittal construction Slovakia, s.r.o

Senický závod patrí do divízie Arclad, ktorá sa zaoberá výrobou trapézových plechov najrôznejších profilov, lamiel i kazetových profilov, používaných pri stavbách industriálnych objektov, skladových priestorov, výrobných hál či logistických centier. Okrem domáceho trhu zásobuje vlastnou produkciou Česko, Maďarsko, severné Rakúsko a južné Poľsko. Plocha výrobného areálu je 6 ha. Počet zamestnancov: 17

www.arcelormittal-construction.sk

 

IKO Slovakia s.r.o.

Spoločnosť IKO je celosvetový expert na výrobu a spracovanie šindľov, aktívny vo viac ako 40 krajinách sveta. V Senici sa výrobný závod špecializuje na výrobu bitumenových šindľov. Senický závod má plánovanú ročnú kapacitu 97-tisíc ton kanadských šindľov pre stavebníctvo. Plocha výrobného areálu je 10 ha. Počet zamestnancov: 40

www.iko.sk

Written by: